logo

Zmiany dla opakowań wielokrotnego użytku -
plany Unii Europejskiej i przepisy dotyczące plastikowych opakowań

W ostatnich latach Unia Europejska intensywnie pracuje nad zmianami dotyczącymi opakowań wielokrotnego użytku. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa oraz zagrożeniem dla środowiska, jakie niosą ze sobą plastikowe opakowania, UE postanowiła wprowadzić szereg przepisów regulujących ich produkcję i zużycie.

Jaki jest cel UE?

Celem Unii Europejskiej jest zmniejszenie negatywnego wpływu plastikowych opakowań na środowisko naturalne. Zbyt duża liczba jednorazowych opakowań przyczynia się do zanieczyszczenia wody i gleby, prowadzi do straty bioróżnorodności oraz wywołuje szkody w ekosystemach morskich. Wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku ma na celu zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych opakowań.

recykling
opakowanie po soku

Działania UE w sprawie opakowań wielokrotnego użytku

W ramach działań podejmowanych przez UE, Komisja Europejska przyjęła w 2018 roku strategię dotyczącą plastików. Część z tych działań dotyczyła również opakowań wielokrotnego użytku. Jednym z celów strategii było zapewnienie, aby wszystkie opakowania na terenie UE były projektowane w sposób zrównoważony i mogły być łatwo poddane recyklingowi lub poddane odzyskowi. W tym celu wprowadzono szereg przepisów regulujących produkcję i zużycie opakowań. Jednym z najważniejszych przepisów jest zakaz stosowania jednorazowych plastikowych wyrobów, takich jak słomki, sztućce, talerze, kubki czy patyczki do balonów. Zakaz ten weszło w życie w całej UE w lipcu 2021 roku. W celu wsparcia takich działań, UE planuje wprowadzić tzw. “opłaty za brudzące”, czyli dodatkowe opłaty za opakowania jednorazowe, które nie są poddawane recyklingowi lub odzyskowi. Środki uzyskane z takich opłat będą przeznaczane na projekty związane z ochroną środowiska. Ponadto, UE zamierza wesprzeć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, w której odpady są w pełni wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów. W tym celu będą wprowadzane  różne regulacje dotyczące projektowania i produkcji opakowań, aby ułatwić proces recyklingu i odzysku surowców.

Na co jeszcze trzeba się przygotować?

W dziedzinie opakowań wielokrotnego użytku UE planuje również wprowadzenie standardów jakościowych. Przepisy będą regulować wymagania dotyczące higieny oraz jakości opakowań wielokrotnego użytku, aby zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników i ich zdrowie. Jednym z ważnych podjętych kroków w zakresie opakowań wielokrotnego użytku jest także wprowadzenie tzw. “systemów depozytowych” na opakowania plastikowe. Polegają one na tym, że za każde zwrócone opakowanie użytkownik otrzymuje zwrot części wpłaconej wcześniej kaucji. System ten ma zachęcać do oddawania opakowań do recyklingu, co z kolei zmniejszy liczbę odpadów. Wprowadzenie zmian w zakresie opakowań wielokrotnego użytku to nie tylko działanie proekologiczne, ale także korzyść dla gospodarki i przedsiębiorstw. Dzięki systemom depozytowym i wsparciu dla gospodarki o obiegu zamkniętym, firmy produkujące opakowania wielokrotnego użytku mogą liczyć na większy popyt na swoje produkty oraz na rozwój rynku.

Podsumowując, Unia Europejska wprowadza szereg przepisów regulujących produkcję i zużycie opakowań, w tym opakowań wielokrotnego użytku, w celu ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia negatywnego wpływu plastikowych opakowań na ekosystemy. Wprowadzane zmiany to między innymi zakaz stosowania jednorazowych plastikowych wyrobów, wsparcie dla opakowań wielokrotnego użytku oraz systemy depozytowe na opakowania plastikowe. Dzięki tym działaniom Unia Europejska dąży do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

logo
tel. /fax 32 771 11 22 katarzyna.nowak@materialyimaszyny.pl

Kontakt

Dział marketingu: ewa.kowalczyk@materialyimaszyny.pl

Adres

Redakcja Materiały & Maszyny Technologiczne
47-400 Racibórz, ul. Piękna 10