Artykuły

Czekamy na targi ITM INDUSTRY EUROPE


Wyjątkowa atmosfera biznesowych spotkań, gwar wystawców i zwiedzających, dźwięk pracujących maszyn oraz paleta nowości dla przemysłu 4.0 – na to od miesięcy czekają sympatycy targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Nastroje są optymistyczne, organizatorzy intensywnie pracują nad najbliższą edycją wydarzenia zaplanowaną na 31.08-3.09.2021. Wygląda na to, że będą to w tym roku pierwsze -na taką skalę - targi dla przemysłu w tej części Europy.


Czytaj więcej...

INNOFORM 2021 - on-line


Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie zapraszają w dniach 20-22 kwietnia 2021r. na Konferencję Branży Narzędziowo-Przetwórczej INNOFORM® w formule on-line. Pierwszego dnia odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona niezwykle istotnym

dla branży narzędziowej zagadnieniom ECO-DESIGN oraz Circular Economy. W centrum uwagi znajdą się zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzające nowe podejście w gospodarowaniu materiałami – Gospodarki Obiegu Zamkniętego.


Czytaj więcej...

Innowacyjne narzędzia i technologie obróbki skrawaniem


W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzia i technologie stosowane w obróbce skrawaniem oraz omówiono potencjalnekierunki rozwoju tych metod wytwarzania. Szczególną uwagę skupiono na materiałach narzędziowych

i powłokach przeciwzużyciowych, a także na tych elementach konstrukcyjnych narzędzi oraz strategii skrawania, które silnie oddziałują na szeroko rozumianą efektywność wytwarzania.


Czytaj więcej...

Jesteśmy gotowi na jesień przemysłową


Kiedy odbędą się w Krakowie pierwsze targi przemysłowe? Czy będą one funkcjonowały tak, jak wcześniej? Czy udział w nich może pomóc wyjść firmom z kryzysu? To pytania, z którymi na co dzień mierzą się m.in. organizatorzy Targów SYMAS®/MAINTENANCE zaplanowanych na 14 15 października 2020 roku w EXPO Kraków.

W przypadku praktycznie każdej branży został mocno zaburzony łańcuch dostaw i kontaktów. Firmy odczuwają brak możliwości prezentacji produktu czy promocji marki przed fachową publiką. Z kolei klientom coraz bardziej brakuje obcowania z nowościami branżowymi, chcą móc w sposób namacalny porównać produkty i technologie.


Czytaj więcej...

Targi KOMPOZYT-EXPO - zmiana terminu


Jak Państwo wiedzą, bardzo dużym zmianom uległy kalendarze imprez targowych w całym kraju. Większość ośrodków targowych przeniosła swoje imprezy wiosenne na jesień.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu 11. Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® z dnia 6-7 października na 14-15 października 2020.


Czytaj więcej...

PRZEMYSŁ ERY CYFROWEJ


„Przemysł Ery Cyfrowej” – to hasło przewodnie kolejnej edycji targów ITM INDUSTRY EUROPE, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 3-6 listopada 2020 r.

ITM INDUSTRY EUROPE to wiodące w kraju targi kompleksowo prezentujące ofertę polskiego i światowego przemysłu, którego produkty i usługi zgodne są z ideą Przemysłu 4.0.


Czytaj więcej...

Przemysłowa Wiosna - zmiana terminu


W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, wystawców, zwiedzających pracowników Targów Kielce oraz mieszkańców regionu, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, po konsultacji

z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Ciurą podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu Przemysłowej Wiosny.


Czytaj więcej...

Artykuł koncentruje się na problematyce dotyczącej przedstawienia narzędzia do pomiaru poziomu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali.

Determinanty jakości w przedsiębiorstwach branży obróbki metali


Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie propozycji kryteriów, które można wykorzystać w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością w branży obróbki metali. W publikacji zaprezentowano najważniejsze kryteria oceny skuteczności systemów zarządzania jakością w tej branży. Uwzględniono pięć głównych grup czynników:

zdolność organizacji do poznania potrzeb klienta, zdolność organizacji do zarządzania procesami, wiedza i zdolność do jej pozyskania, zdolność do zmiany i realizacji celów oraz zdolność do kreowania i utrzymania wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. W dalszej części publikacji zaprezentowano najważniejsze technologiczne determinanty jakości w branży obróbki metali.


Czytaj więcej...

W artykule przedstawiono proces kształtowania osłony łożyska silnika wentylatorowego.

Analiza procesu tłoczenia blachy za pomocą elastycznego stempla


Osłona łożyska jest narażona na korozję i jednocześnie na wysoką temperaturę, dlatego została wykonana ze stali nierdzewnej AMS5604. Ze względu na specyficzne właściwości mechaniczne tego stopu proces obróbki musiał być prowadzony w specjalnych warunkach. Aby uzyskać odpowiednią dokładność wymiarowo-kształtową wytłoczki, proces kształtowania został podzielony na dwa etapy.

Na początku zastosowano proces obróbki za pomocą stempla gumowego, a następnie produkt nagrzany do temperatury 830°C został skalibrowany za pomocą stempla metalowego. Przedstawiono również wyniki oceny metalograficznej wykonanej przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analizy składu chemicznego, sporządzonej za pomocą spektroskopu rentgenowskiego z dyspersją energii.


Start now

Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0


Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat relacji między Przemysłem 4.0, a systemami informatycznymi klasy ERP, wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono definicję, znaczenie i ewolucję zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W skrócie opisano systemy komputerowe w obszarze wspomagania prac inżynierskich – CAx.

Następnie przedstawiono kierunki rozwoju narzędzi informatycznych wynikające z rosnących potrzeb ich użytkowników oraz coraz większych możliwości infrastruktury technicznej. Na zakończenie przedstawiono powiązania systemów ERP z ideą Przemysłu 4.0 i opisano wyzwania czekające na producentów systemów informatycznych.


Start now

Wpływ prędkości szlifowania ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym na jakość powierzchni narzędziowego materiału kompozytowego do obróbki żeliwa.

Diamentowo-ceramiczne narzędzia kompozytowe


W artykule przeanalizowano wpływ parametrów i warunków obróbki szlifowaniem ścierni-cami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym (Ba23 bis, W1) na strukturę geometryczną powierzchni obrabianej narzędziowych materiałów kompozytowych. Topografię powierzchni obrabianej określono poprzez parametry wysokościowe, horyzontalne, obraz 2 i 3D.

Obliczono wydajność ubytkową szlifowania Qw [mm3/min], właściwą wydajność ubytkową szlifowania Q’w [mm3/mm·s] oraz parametr G [mm3/mm3]. Opracowano model matematyczny opisujący zmianę chropowatości powierzchni Ra przedmiotu obrabianego w funkcji głębokości szlifowania oraz prędkości obwodowej ściernicy.


Start now

Materiały w przemysłowym druku 3D


Druk 3D jest coraz bardziej popularnym tematem. To uniwersalne narzędzie wytwórcze, które już obecnie w znaczący sposób wpływa na tradycyjną produkcję, przede wszystkim obniżając jej koszty. Jedną z firm na polskim rynku, która oferuje przemysłowe drukarki pracujące w technologii FDM/FFF, jest Omni3D z Poznania.

  • Zalety i wady drukowania 3D
  • Wykorzystanie druku 3D
  • Filamenty specjalne

Start now